Babygebaren bij Jeremina

Sinds 2011 een begrip

Kinderopvang Jeremina werkt al vanaf 2011 met babygebaren. Arianne kwam hiermee in contact door een ouder en kind in haar kinderopvang. Zij zag dat een kindje van 1 nog niet de gesproken taal beheerste maar wel met gebaren zich verstaanbaar kon maken. Doordat Jeremina het persoonlijke contact en de individuele benadering naar kinderen heel belangrijk vindt, zag Arianne babygebaren als een hele mooie aansluiting op het beleid van Jeremina.

Goed kijken

Tijdens het gebruik van babygebaren moet je goed naar het kind kijken om te begrijpen wat het kind wil zeggen. Net als de gesproken woordjes gaat dat in het begin nog wat rafelig, maar door goed te kijken begrijp je snel wat het kind bedoelt.Babygebaren maakt contact tussen verzorger en kind nog beter en het is een stimulans voor de taalontwikkeling.

De taalontwikkeling wordt gestimuleerd doordat je het woord of handeling niet alleen gebaard maar ook benoemd. Hierdoor blijft het begrip langer hangen.

IMG 1886 2IMG 1886

Taalbeheersing

De beheersing van de gesproken taal valt onder de fijne motoriek en kinderen beheersen dit pas na het eerste jaar. Maar rond de 7 maanden begrijpt en weet een kind al heel goed wat er om zich heen gebeurt of wat het kind wil. Door het kind gebaren te geven kan het zich leren uiten want de grove motoriek kan hij wel beheersen.

Een voorbeeld: een jongentje van zestien maanen maakt het gebaar van ‘slapen’ omdat hij moe is. Wanneer wij dat benoemen: ‘ben je moe, wil je naar je bed?’ en het kind lacht, dan heb je hem goed begrepen.

Kortom, wij zijn heel enthousiast en hebben het opgenomen in het beleid.

Op vaste gebruiken we naast het gesproken woord ook gebaren zoals, drinken, eten,  fruit, luier, slapen, enzovoort. Ook bij het afscheid nemen maken we het gebaar van werken, zwaaien, auto, fiets. We gebruiken ook gebaren voor dieren en voor emoties.

Aan het gebruik van gebaren zitten meer voordelen vast. Deze staan in het boek ‘Babygebaren’ van Lisa Zeviar en Julia Douwenga.