Kind puzzelen binnen bij Jeremina
Flexibel en meedenkend

De openingstijden zijn van 7.30 – 18.00 uur. 

Bij afwezigheid van het kind door ziekte of vakantie worden de opvanguren doorberekend. Wanneer kinderopvang Jeremina gesloten is, tijdens de vakantieweken, worden er geen uren doorberekend.

Tijdens nationale feestdagen worden uren doorberekend.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand en  dient schriftelijk te gebeuren. U krijgt dan een bewijs van uitschrijving. Wanneer uw kindje 4 jaar wordt, wordt het automatisch uitgeschreven.

Ouders kunnen gebruik maken van de subsidie die deze wet biedt in de vorm van een “tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang door de overheid”. De overheid (en vanaf 2007 ook alle werkgevers) betalen mee aan kinderopvang. Maak een kostenberekening voor 2023/2024 op www.kostenkinderopvang.nl of www.toeslagen.nl