Huisregels bij Jeremina

Samen de regels vormen

Een content intro tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

 • Kinderen voor 9.00 uur  brengen, dit in verband met het dagritme
 • Auto’s parkeren in de desbetreffende parkeervakken
 • Fietsen tegen het hek of muurtje zetten, niet midden op de stoep zodat het de doorloop verhindert voor overige buurtbewoner
 • In de speelruimte schoenen uit of oversloffen om de schoenen doen
 • Kinderen voor 18.00 ophalen
 • De poortdeur sluiten en knip er opdoen
 • Hekje bij het trapje na doorgang sluiten
 • Traktaties en of knutsels uit de mandjes meenemen naar huis
 • Binnen Jeremina letten op taalgebruik, niet vloeken
 • De tijd nemen om afscheid te nemen van het kind
 • Kinderen mogen geen snoep meenemen
 • Als kinderen nog een broodje willen eten (van thuis meegenomen) mag dat maar er wordt wel verzocht dit aan tafel op te eten
 • We gaan ervan uit dat kinderen thuis ontbijten. Als kinderen voor 8.00 uur komen, kunnen ze bij Jeremina ontbijten, maar wel in overleg
 • Eigen knuffels, poppen e.d. mogen gezellig meekomen naar Jeremina mits er afspraken zijn met het kind over het gebruik ervan
 • Ouders zorgen voor een setje reservekleding in het mandje en, als het nodig is, voor een eigen melkfles(baby’s) en speentje
 • Wanneer er sprake is van gebruik van medicijnen dan moet er een formulier getekend worden door ouder en pmer over het gebruik ervan
 • Er mag binnen en buiten, ook niet in de tuin, gerookt worden
 • Ouders wordt verzocht bereikbaar te blijven
 • Wanneer een kindje door een derde wordt opgehaald dan moet dit gemeld zijn bij de pmer. Als deze persoon onbekend is voor het kinderdagverblijf mag het kind niet mee
 • De zakelijke regels omtrent betaling, opzegtermijn enz. vindt u in de algemene voorwaarden.
Huisregels Jeremina

Beleid bij ziekte

 • Wanneer een kind zich niet lekker voelt of ander gedrag vertoont, dan wordt er altijd contact opgenomen met de ouder. We overleggen met elkaar hoe we gaan handelen. Niet in  alle gevallen hoeft een kind gelijk opgehaald te worden, maar het moet passen en het kind moet zich goed genoeg voelen om te kunnen blijven
 • Bij hoge koorts vanaf 38.5 is het verzoek aan de ouders om het kind op te halen. Ook hierover is er eerst overleg
 • Wanneer het nodig is dat een kind medicijnen toegediend moet krijgen wordt er een medicijn-verklaringsformulier ingevuld
 • De pedagogisch medewerkers dienen alleen paracetamolzetpillen toe in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de ouder.