Voor ouders die kinderopvang zoeken omdat zij werken, studeren of/en omdat het kind meerdere sociale contacten nodig heeft.

Kinderopvang Jeremina richt zich specifiek op ouders die belangstelling hebben voor kleinschalige kinderopvang waar individuele aandacht centraal staat.

Wij bieden opvang aan kinderen vanaf 12 weken tot 4 jaar, waardoor er een verticale groepssamenstelling ontstaat. Dit sluit aan bij onze visie met betrekking tot kleinschalige kinderopvang. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Op de groep zijn elke dag twee gekwalificeerde pedagogische medewerkers aanwezig en een stagiaire, niveau 2 of 3.

Flexibel

De ruime openingstijden zijn voor veel ouders een aantrekkelijk aanbod. Ouders die buiten de stad werken hebben te maken met drukke verkeersroutes waardoor vaste ophaaltijden vaak niet haalbaar zijn.

Kinderopvang Jeremina heeft een flexibele instelling. Kinderen kunnen, als de groepsgrootte dit toestaat, een extra dag komen. Wanneer het voor ouders van belang is, vervroegen wij de structurele openingstijden van 07.30 uur naar 07.00 uur. Uiteraard gaat dit in overleg.