Bij kinderopvang Jeremina wordt van een pedagogisch medewerker verwacht/geeist dat zij in bezit is van een diploma mbo niveau 3  die relateert aan de kinderopvang. Naast een correct diploma moeten zij ook in het bezit zijn van een VOG (verklaring van goed gedrag) en een kinder-EHBO-diploma. Dagelijks is er een persoon aanwezig een BHV diploma.

Alle medewerkers zijn in bezit van een gekwalificeerd diploma, VOG en eenkinder-EHBO-diploma. Drie medewerkers hebben ook hun BHV diploma.

De pedagogisch medewerkers ontvangen pedagogische begeleiding van de leidinggevende. Om de 6 weken, tijdens een pedagogisch overleg, bespreken we met elkaar of het beleid nog actief en werkzaam is. Ook hebben we nog een teamoverleg 1 keer per 6 weken, dit houdt in dat we ongeveer om de 3 weken een overleg hebben. Trainingen lopen via Radius Nederland (1 tot 2 keer per jaar). Ook herhalen we elk jaar het kinder ehbo en BHV.