Huiselijke sfeer

Huiselijke Sfeer in achtertuin Jeremina

Jeremina kenmerkt zich doordat kinderen verblijven in een huiselijke omgeving. Dit begint bij ons al bij de voordeur. De opvang bevindt zich in een woonhuis. Zeker in een maatschappij waar wij met z’n allen in leven, van drukte en veel verplichtingen, is het zo belangrijk om een plek te vinden waar rust en gewone dingen niet uit het oog verloren gaan.

Juist de huiselijke sfeer is van belang om kinderen geborgenheid te bieden die zij nodig hebben om zich in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen en ruimte te ervaren voor eigen ontplooiing en ontwikkeling.

Huiselijkheid, warmte en structuur

Jeremina biedt naast huiselijkheid en warmte ook structuur aan door een vaste dagindeling. Wij zijn zeer bewust bezig met de ontwikkeling van het kind. We hebben nauw contact met de ouders door overleg, overdracht in schriftjes en gesprekken. Dit sluit aan op het kindvolgsysteem waarmee wij werken. Tevens bieden wij tal van creatieve activiteiten aan, waardoor er bij het kind een basis gelegd wordt voor de gang naar de Basisschool. Onze kinderopvang is een plek waar een kind zich zo kan thuisvoelen alsof het een tweede thuis is.

De huiselijke sfeer van Jeremina wordt extra versterkt door onze huisdieren, die niet continu in de groep aanwezig zullen zijn, maar wel zorgdragen voor het feit dat kinderen hiermee om leren gaan en respect krijgen voor dieren.