4 kernwoorden die de visie vormen

Een veilige en prettige sfeer staat bij Jeremina hoog in het vaandel. Wanneer een kind zich goed voelt en vertrouwen heeft, durft het zelfstandig er op uit te trekken en de wereld om zich heen te ontdekken. Zo kunnen ouders hun kind met een gerust hart achterlaten en hebben ook zij de ruimte om zichzelf te kunnen ontwikkelen. We zullen altijd proberen om het leven binnen de kinderopvang overeen te laten komen met de thuissituatie. Er is intensief contact met de ouders en we houden rekening met gewoonten, waarden & normen die de ouders het kind willen meegeven. In de 4 kernwoorden bestaat onze visie uit een:

Respectvolle benadering naar elkaar

We benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind. Wij hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Wij noemen dit het actief volgend begeleiden in dialoog: we leren kinderen zelf te leren. We willen oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur.

Ruimtelijke benadering in fysieke
en psychische zin

We gaan er van uit dat iedereen door ruimte om zich heen zich kan ontwikkelen. Daarom bieden we een ingerichte ruimte waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind.

Kind puzzelen binnen bij Jeremina
Individuele benadering

Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

Positieve benadering

Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken: wat vraagt dit kind van mij als opvoeder; hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan. We gaan daarbij uiteraard ook uit van een positieve houding tegenover onze veelkleurige samenleving. Wij bieden de kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf. Het kind moet onvoorwaardelijk steun en vertrouwen krijgen van de leidster die voor het kind zorgt. Dat betekent:

  • dat wij elk kind onvoorwaardelijk accepteren zoals het is;
  • dat we vanuit deze acceptatie bewust kijken naar het kind met de vraag: wat kan ik als pedagogisch medewerker dit kind aanbieden zodat het zich verder kan ontwikkelen;
  • dat we ingaan op vragen/signalen van kinderen (onaangepast gedrag zien wij als signaal) en daarmee het kind serieus nemen;
  • dat wij elk kind serieus nemen;
  • dat een kind altijd de gelegenheid krijgt om terug te vallen op een volwassene (er is altijd nabijheid van een volwassene bij een kind);
  • dat een kind nooit geïsoleerd mag worden;
  • dat niets als dwangmiddel gebruikt mag worden; dat een kind niet door een ander kind (of een groep kinderen) gepest of gekleineerd wordt.

“Wij vragen van onze leidster een actieve instelling om deze regels na te leven."